Úvodní stránka

2

Dne 25. září 2013 byla poklepem na jeden z kohoutů zahájena akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Plzni na Homolce. Stavba za 1,1 miliardy korun má zajistit kvalitu pitné vody v platných parametrech a posílit výkon současného zařízení. Přestavba zahrnuje především obnovu a rozšíření technologie, hlavně filtrace.

Návrh koncepce rekonstrukce úpravny vody byl zpracován v r. 2007. Stanovil čtyři základní doporučení, a to změnu výkonu úpravny vody pro dlouhodobý výhled, doplnění a opravu technologické části úpravny vody, tedy strojních a elektrických zařízení, stavební úpravy, které souvisejí s doplněním technologické linky úpravny vody, rekonstrukce a sanace stavebních konstrukcí a v neposlední řadě zajištění kvality pitné vody v parametrech daných vyhláškami.

S ohledem na rychlé a nutné řešení bylo rozhodnuto, že rekonstrukce bude postupovat tak, aby především zajistila kvalitu pitné vody a stanovila výkon úpravny vody na kapacitu tisíc litrů za sekundu. Po realizaci akce bude vytvořen předpoklad pro zásobování 195 839 obyvatel kvalitní pitnou vodou. Počítá se s tím, že se modernizace uskuteční za plného provozu.

Ukončení akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň je naplánováno k 31. 3. 2016.

Zhotovitelem projektu je akciová společnost SMP CZ, a.s.