Financování projektu

9

Financování projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň

Celkově uznatelné náklady: 793 315 378 Kč
Dotace EU: 674 318 071 Kč (85%)
Dotace SFŽP ČR: 39 665 768 Kč (5%)
Příspěvek příjemce dotace: 79 331 539 Kč (10%)