Harmonogram výstavby

10

PDFPDF ke stažení

      zahájení dokončení počet měsíců
    Uzavření SoD 08/05/2013 08/05/2013  
    Předání staveniště 08/14/2013 08/14/2013  
1. celek   1. etapa (přípravné práce. ZS) 08/14/2013 09/30/2013 1
UČD 1 2. etapa 10/01/2013 04/30/2014 7
    SO 1102 jemné česle, ČS surové vody a rozvodna      
    PS 1102 jemné česle      
    SO 1601 kanály surové vody      
    SO 1604 výměna řadu dopravujícího vodu na ÚV III      
    SO 2206 akumulace upravené vody (B)      
    PS 2209 akumulace upravené vody (B)      
    SO 2207 akumulace upravené vody (C)      
    PS 2210 akumulace upravené vody (C)      
    SO 2603 propojovací potrubí do akumulace B, C      
2. celek UČD 2 3. etapa 03/03/2014 12/30/2014 10
  SO 2201 budova reakčních nádrží, dávkování      
  SO 2203 budova filtrace      
  PS 2203 písková filtrace      
  PS 2204 ČS prací vody      
  SO 2205 akumulace upravené vody (A)      
  PS 2208 akumulace upravené vody      
  SO 2208 ČS upr. vody ÚV III (vč. dmych. a rozvod.)      
  SO 2403 dávkování ox. uhl. a desinfekce      
  SO 2604 sanace vodovodních řadů v areálu ÚV      
  SO 2606 rekonstrukce kanal. odpadů v areálu ÚV      
  PS 2301 kalové hospodářství      
  PS 2401 chemické hospodářství I      
  PS 2403 chemické hospodářství II      
  4. etapa 11/03/2014 05/29/2015 7
  SO 2101 jímání surové vody (ÚV III)      
  PS 1103 ČS surové vody      
  PS 2101 jímání surové vody      
  PS 2201 přítok surové vody, reakční nádrž      
  SO 2204 ozonizace, ČS na GAU a nádrž recirkulátu      
  PS 2205 ozonizace      
  PS 2206 ČS na GAU      
  PS 2207 filtrace přes GAU      
  SO 2602 řad z filtrace GAU do akumulace      
  SO 2601 výtlačný řad z ozon. na filtraci s GAU      
  PS 2407 UV záření      
  PS 2501 transformační stanice      
  PS 2502 vnější kabelové rozvody      
  2. – 4. etapa      
  SO 2211 elektroinstalace stavební      
  SO 2212 vytápění      
  SO 2213 vzduchotechnika      
  SO 2214 zdravotně-technická instalace      
  PS 1601 SŘTP (ÚV II) 10/01/2013 05/31/2015 20
  PS 2601 SŘTP (ÚV III) 10/01/2013 05/31/2015 20
  SO 2202 sedimentační nádrže      
  5. etapa 02/01/2015 06/30/2015 5
    SO 2607 rekonstrukce zpevněných ploch      
    SO 2608 terénní a sadové úpravy      
    SO 2609 venkovní osvětlení      
    SO 2610 protipovodňová opatření      
    Všeobecné položky     23
    Zkušební provoz celé technologické linky 07/01/2015 01/31/2016 7
    Termín pro vydání kolaudačnoho souhlasu, odstranění zbývajících vad a převzetí díla   03/31/2016