Práce do 1. poloviny června 2014

395

Dokončily se sanace podzemních akumulačních nádrží „B“ a „C“ včetně rekonstrukce armaturních komor, provedlo se nové propojovací potrubí.

 

Dokončuje se rekonstrukce nádrže předsedimentace včetně trubních rozvodů, dělících stěn a manipulačního objektu.

 

Je dokončena rekonstrukce nátokového objektu u řeky včetně sanací nátokového potrubí, jsou provedeny sanace v čerpací stanici surové vody, jsou osazeny nové jemné česle, jsou instalována a odzkoušena dvě nová trafa T5 a T6 v trafostanici, započaly práce na filtraci a na objektu akumulace upravené vody „A“.