18. 10. 2013 – Práce na projektu za říjen 2013

158

Počátkem měsíce října 2013 započaly bourací práce na staré nádrži předsedimentace. Tato nádrž je venkovní, otevřená, s nezpevněným dnem, dělená stěnami z dřevěných fošen v rámech, při dně jsou ocelové děrované sběrné trouby. Nádrž sloužila jako usazovací nádrž, tedy jako prostá sedimentace.

Nový stav bude spočívat v provedení dna z kamenného podsypu a s betonovým podkladem včetně povrchové železobetonové desky.  Svahy budou rovněž vybetonované.  Bude provedeno nové dělení usazovacích prostorů dubovými fošnami, nový nátok včetně sběrného potrubí. Budou provedeny rovněž potrubní rozvody pro možnost vyčerpání a vyčištění nádrže.