Práce v 1. polovině listopadu 2013

221

Na obou akumulačních nádržích upravené vody „B“ byly odstraněny střešní konstrukce, poté byly povrchy stěn a sloupů očištěny tlakovou vodou.

Původní nádrž předsedimentace byla zcela vybourána a terén je připraven pro podkladní vrstvy a pro betonáže.

Připravuje se provizorní trubní bypass pro následující sanaci přívodního potrubí do akumulačních nádrží.