Práce v prosinci 2013 a v lednu 2014

275

Na podzemních akumulačních nádržích „B“ byly provedeny sanace sloupů, nová stropní konstrukce a probíhají sanace povrchů stěn. Rovněž se provedla demontáž starých trub v armaturní komoře a provádí se montáže nových trubních rozvodů.

 

V akumulační nádrži „C“ bylo provedeno odstranění starých nevyhovujících sloupů a byla provedena betonáž sloupů nových.

 

Na nádrži předsedimentace byla provedena montáž armovací výztuže a prováděla se betonáž dna a stěn nádrže.

 

V čerpací stanici vody a česlovně bylo provedeno odstranění starých trub, armatur a čerpadel, byla provedena příprava pro sanaci stěn a sloupů.